ETT BRETT UTBUD AV LÖSNINGAR OCH KONSULTTJÄNSTER INOM BAGERI- OCH CAFÉVERKSAMHET.

ecce-re personalanskaffning

PERSONALANSKAFFNING

Lyckad bemanning och rekrytering kräver både stor kunskap och förståelse för såväl uppdraget i sig, som för branschen i stort.

Vi söker ständigt efter duktiga och kompetenta medarbetare som har kunskap och erfarenhet från bageri/café sektorn.

Är du intresserad av att söka dig vidare och utveckla din kompetens inom konditori och bageribranschen.

ecce-re bokföringstjänster

BOKFÖRINGSTJÄNSTER

Oy Ecce-Re Ab erbjuder ett komplett utbud av tjänster för våra bagerier och caféer, inom redovisning, administration, rådgivning och lönehantering.

Allt från löpande redovisning till bokslutsarbetet.

Våra tjänster inkluderar även fakturering och budgetarbete.

ecce-re konsult tjänster

KONSULTTJÄNSTER

Minska riskerna, spara tid och säkerställ ett bättre slutresultat.

Ecce-Re konsulttjänster inom bageri- och caféverksamhetsområdena.

Använd oss som bollplank för att uppnå ett bättre resultat

© Copyright - Ecce-Re